CAW Brussel

U bent hier

Begeleiding op maat

Onze hulp willen we toegankelijk maken voor iedereen: ook wanneer je onvoldoende middelen hebt of de stap naar hulpverlening erg groot is kun je bij ons terecht.

Individuele begeleiding: focus op jouw vragen

We ondersteunen je bij persoonlijke vragen en problemen, waar je nood hebt aan een intensievere professionele hulp voor een langere periode.

Lees meer >>

Relatie en gezinsbegeleiding: focus op je gezin

Bij deze begeleidingsvorm ondersteunen we je bij problemen in je partnerrelatie, in de opvoeding van je kinderen of in de manier waarop jullie als gezin met elkaar omgaan.

Lees meer >>

Sociaal administratieve begeleiding: hulp bij je administratie

We geven je ondersteuning bij je administratieve vragen.

Lees meer >>

Financiële problemen: eigen uitgaven in de hand

Zoek je professionele hulp om je financiële situatie weer op orde te krijgen of om je uitgaven beter onder controle te hebben? Dan helpen we je graag weer op weg.

Lees meer >>

Verblijfszekerheid: je mogelijkheden tot verblijf

Ben je vreemdeling in België? Dan heb je zeker heel wat vragen rond je mogelijkheden tot verblijf, maar je vindt niet altijd een goed antwoord.

Lees meer >>

Gerechterlijk opgelegde hulp: hulp na verwijzing door justitie

Soms vindt hulpverlening binnen het CAW plaats op doorverwijzing van justitiële diensten. De hulpvraag kan daarbij vrijwillig gesteld worden of door het gerecht opgelegd worden.

Lees meer >>

Slachtoffer van een misdrijf: je rechten als slachtoffer

Een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis. Als slachtoffer blijf je vaak met heel wat vragen en gevoelens achter.

Lees meer >>

Gedetineerden en familie: het leven in de gevangenis

Een gevangenisverblijf heeft een grote impact op je eigen leven maar ook het leven van je partner, kinderen, ouders, vrienden,… Wij informeren uiteraard iedereen in de nabije omgeving van de verdachte of dader.

Lees meer >>