CAW Brussel

U bent hier

Begeleiding van gedetineerden en familie

We werken met gedetineerden en mensen die met justitie in contact dreigen te komen of zijn geweest (ex-gedetineerden).

Ook familieleden en naasten van deze mensen kunnen steeds bij ons terecht.

Hoe we werken

De trajectbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt om je wegwijs te maken binnen het aanbod van de Vlaamse Gemeenschap in de gevangenissen Sint-Gillis, Vorst en Berkendael. In eerste instantie kan je bij jouw trajectbegeleider terecht voor informatie over de aanwezige diensten en activiteiten in de gevangenis. Daarnaast proberen we ondersteuning te bieden bij het zoeken naar oplossingen op je  persoonlijke vragen en problemen. Tenslotte bieden we ook hulp bij het voorbereiden van jouw  invrijheidstelling of reclassering.

Je kan bij je trajectbegeleider terecht voor:

  • Informatie over cursussen, vorming, ontspanningsactiviteiten, onderwijsmogelijkheden, sport,...
  • Juridische vragen
  • Verwerking van de feiten en/of het gevangenisverblijf
  • Vertrouwelijke en ondersteunende gesprekken
  • Ondersteuning bij het contacteren van andere diensten: Jeugdrechtbank, OCMW,...
  • Vragen bij de voorbereiding van de reclassering: huisvesting, werk of een zinvolle dagbesteding, financiën, praktische en administratieve problemen of het bespreken van mogelijke stappen in het kader van herstel: bemiddeling, herstel op cel, herstelfonds,...

Een gevangenisverblijf heeft ook een grote impact op het leven van partner, kinderen, ouders, vrienden,… Wij informeren uiteraard iedereen in de nabije omgeving van de verdachte of dader.

We ondersteunen je in deze moeilijke periode, geven je de ruimte om in een vertrouwelijke omgeving je verhaal te vertellen. Meer informatie vinden jullie in de doawnloadbare  brochure.

Wij werken onafhankelijk van justitie, gratis en hebben beroepsgeheim.

De organisatieondersteuner staat in voor de organisatie en praktische ondersteuning van het hulp-en dienstverleningsaanbod in de gevangenis en dit in samenwerking met de andere deeldomeinen van de Vlaamse Gemeenschap (bijvoorbeeld onderwijs, vdab, CGG…)

Hoe kan je ons contacteren?

Wil je meer info of wil je graag de stap zetten naar deze vorm van begeleiding? Neem dan contact op met het onthaalpunt in je buurt of met de dienst justitieel welzijnswerk.