CAW Brussel

U bent hier

BRU-G

Brusselse groepswerking vroeginterventie of kort gezegd BRU-G is een samenwerkingsproject tussen de preventiewerkers van CGG Brussel en het CAW.

Dit project richt zich naar jongeren, tussen 14 en 18 jaar, die op een riskante of problematische manier alcohol en/of drugs gebruiken.

Lees meer >>

BRU-G 

Voor wie?
Jongeren uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen 14 en 18 jaar die op risicovolle of problematische manier alcohol en/of drugs gebruiken.  

Verwachtingen:
We verwachten van de deelnemende jongeren geen voorafgaand engagement om hun gebruik te stoppen of te veranderen … Wél vragen we hun aanwezigheid voor het volledig programma én een bereidheid om open in gesprek te gaan over hun gebruik. De beslissing tot verandering blijft bij de jongere zelf.

Doel:
Het project past in het kader van vroeginterventie d.w.z. op tijd interveniëren of tussenkomen wanneer het gebruik nog niet verslavend is.

Er wordt hier geen therapie of verslavingszorg aangeboden, maar er kan indien nodig en gewenst wel een vlotte overgang naar individuele hulpverlening gemaakt worden.

Aanbod voor de jongere(n):
Minimaal 4 bijeenkomsten (individueel of in groep) waar we via actieve werkvormen en open gesprekken samen met de jongere(n) stilstaan bij hun druggebruik: frequentie, redenen, motieven, effecten, impact, gevolgen, risico’s, … 

Ook een aanbod voor ouders:
Ouders zijn mee aanwezig op het 1ste kennismakingsgesprek. Ouders kunnen daarna één of meerdere informatiegesprekken of –avonden (individueel of in groep) krijgen waar we stil staan bij: achtergrondinformatie, wat is afhankelijkheid, hoe praten met je zoon/dochter over alcohol en drugs, …   

Hoe deelnemen?
De jongere zelf, zijn ouders, een leerkracht of begeleider, … kunnen per mail of telefonisch contact opnemen voor een eerste kennismakingsgesprek. Hier kan al een eerste schets meegegeven worden over de situatie, de aanleiding, …

1ste stap = kennismakingsgesprek
Zowel ouders als jongere worden na een eerste contact uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de preventiewerkers Nils Eriksson (CGG Brussel) en Bianca Boekxstaens (CAW Brussel). In overleg met de jongere en de ouders zoeken we naar een gepast tijdstip (kan ook ’s avonds) en een makkelijk bereikbare locatie in Brussel.     

Wanneer:
Voorlopig staat er geen jongerengroepen gepland. De komende groepssessies zullen vastgelegd worden op basis van noodzaak en op de vraag van jongeren, ouders of doorverwijzers. Aanmeldingen kunnen op elk moment gebeuren.

Opgelet!
Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim en geven dus aan ouders, begeleiders en school alleen maar informatie door over aanwezigheid en inzet. Inhoudelijke gegevens worden niet doorgegeven.

Contactgegevens voor aanmelden of voor meer informatie: 

Nils Eriksson
Preventiewerker Tabak, Alcohol en Drugs
CGG Brussel
02 478 90 90
nils.eriksson@cgg-brussel.be

Bianca Boekxstaens
Preventiewerker
CAW Brussel
02 289 60 18
bianca.boekxstaens@cawbrussel.be