CAW Brussel

U bent hier

Crisis? Bel het onthaal

Een crisis is voor iedereen, jong en oud, erg ingrijpend. Al het houvast dat er was, lijkt niet meer vanzelfsprekend. De oorzaak van die crisis kan heel verschillend zijn: je bent slachtoffer van geweld, je staat op straat, …
Maar de manier waarop je naar de toekomst kijkt is meestal dezelfde. Het is voor jou niet meer houdbaar. Je beseft op dat moment meer dan ooit dat het echt anders moet. 
Grijp je vast aan dat gevoel en zoek hulp om je situatie te veranderen. 

Blijf er niet alleen mee zitten

Zwijg er niet over. Je hebt het recht jezelf te beschermen. Het is belangrijk om hulp te zoeken, er niet alleen mee te blijven. Je kan terecht op een van onze onthaalpunten

Buiten de openingsuren kan je zeven dagen per week, 24 uur per dag (ook anoniem) telefonische contact openmen met met Tele-Onthaal op het nummer 106.

Bij een levensbedreigende situatie: bel de politie (bel 101). Heb je dringend medische hulp nodig, bel onmiddellijk het alarmnummer 112. 

Crisis-BXL voor crisis waarbij minderjarigen betrokken zijn 

Elke hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) die in contact komt met een kind of jongere in een crisissituatie, kan op het crisismeldpunt terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Bel 02 209 16 36 

Voor jongeren in een noodsituatie is het dus erg belangrijk dat zij de stap zetten naar een volwassene. 

Wat is het crisismeldpunt ?

Het is een telefonisch meldpunt waar professionele medewerkers 24 uur op 24, 7 dagen op 7 een crisissituatie kunnen melden.

In samenspraak

  • verheldert een medewerker van het crisisteam de situatie en geeft advies.
  • bekijkt hij of crisisinterventie noodzakelijk of wenselijk is.
  • kan er voor dit kind of deze jongere beroep gedaan worden op crisisbegeleiding of crisisopvang.

Er zal steeds gekozen worden voor de minst ingrijpende hulp. Tegelijk staat de veiligheid en de ontwikkeling van kind of jongere voorop. De (professionele) aanmelder blijft steeds betrokken in het verdere traject.

Dit is een vrijwillig hulpaanbod. Het kind of de jongere en zijn omgeving beslissen zelf of ze ermee akkoord gaan.