CAW Brussel

U bent hier

Crisis? Bel het onthaal

Je vindt hier een overzicht van onze onthaalpunten.

Buiten de openingsuren kan je steeds contact opnemen met Tele-Onthaal op het nummer 106. Dit nummer is 24/24 en 7 dagen op 7 bereikbaar.
Bij een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101. Heb je dringend medische hulp nodig, bel dan onmiddellijk het alarmnummer 112.
Zit je in een situatie van misbruik, geweld of kindermishandeling, of ken je iemand die in zo’n situatie zit? Bel het gratis telefoonnummer 1712voor informatie en advies.

Crisisjeugdhulp Brussel

Elke hulp- of dienstverlener (huisarts, politie, leerkracht, jeugdwerker, straathoekwerker) die in contact komt met een kind of jongere in een crisissituatie, kan op het crisismeldpunt terecht voor informatie, advies en ondersteuning.

Bel 02 209 16 36

Voor jongeren in een noodsituatie is het dus erg belangrijk dat zij de stap zetten naar een volwassene.

Wat is het crisismeldpunt ?

Het is een telefonisch meldpunt waar professionele medewerkers 24 uur op 24, 7 dagen op 7 een crisissituatie kunnen melden.

In samenspraak

  • verheldert een medewerker van het crisisteam de situatie en geeft advies.
  • bekijkt hij of crisisinterventie noodzakelijk of wenselijk is.
  • kan er voor dit kind of deze jongere beroep gedaan worden op crisisbegeleiding of crisisopvang.

Er zal steeds gekozen worden voor de minst ingrijpende hulp. Tegelijk staat de veiligheid en de ontwikkeling van kind of jongere voorop. De (professionele) aanmelder blijft steeds betrokken in het verdere traject.

Dit is een vrijwillig hulpaanbod. Het kind of de jongere en zijn omgeving beslissen zelf of ze ermee akkoord gaan.