CAW Brussel

U bent hier

Doorverwijzen doe je samen

Herken je grenzen en geef ze aan

Als vertrouwenspersoon heb je ongetwijfeld al een aantal kwaliteiten in het omgaan, luisteren en helpen van mensen maar heb je tegelijk ook je eigen grenzen. Grenzen hebben we allen nodig. Voor iedereen liggen deze anders. Het is belangrijk dat je weet waar jou grenzen liggen ten opzichte van anderen.

Voor meer informatie over het omgaan en bewaken van eigen grenzen verwijzen we naar het luisterboek uit de onthaalkoffer.

Een belangrijke verantwoordelijkheid die je hebt wanneer je met je eigen grenzen geconfronteerd wordt, is deze aan te geven en het zorgen voor een gepaste verwijzing. Met (door)verwijzen verstaan we het doorsturen van een persoon naar een geschikte andere persoon of instantie.

Gesprekken in beeld

       

Krijg zicht op de betrokken personen

Doorverwijzen is geen doel op zich, maar heeft wel tot doel meer perspectieven te bieden. Vaak hebben mensen zelf al pogingen ondernomen om met hun moeilijkheden om te gegaan en deden zij hierbij reeds beroep op andere personen. Mensen voelen zich niet geholpen wanneer je hen alternatieven voorstelt waar zijn zelf al aan gedacht hadden of die ze zelf al hebben uitgeprobeerd.  Vooraleer men de stap zet naar (door)verwijzen, is het daarom belangrijk om na te gaan welke oplossingen ze zelf bedacht hebben en welke andere personen reeds van de moeilijke situatie op de hoogte zijn (vb. “Wie is er al op de hoogte van de moeilijke situatie waar je in zit?” of “Heb je er al met iemand anders over gesproken?” ) en of de persoon hiermee reeds geholpen is (vb.“Kunnen zij jou verder helpen?” of “Kan je dit samen met hen oplossen?” ) Voor meer voorbeeldzinnen, doawnload het stappenplan.

Het antwoord van de persoon op deze vragen bepaalt welke stappen je verder kan ondernemen. Wanneer de persoon reeds hulp heeft en hier tevreden mee is kan je nog steeds de deur op een kier laten

Wanneer de persoon echter geen hulp heeft, niet geholpen is met de hulp die hij/zij krijgt of bijkomende hulp kan gebruiken, is het belangrijk om stil te staan bij de betekenis van de doorverwijzing die je voorstelt.