CAW Brussel

U bent hier

Materiaal

Hier kan je onze publicaties downloaden of educatief spelmateriaal ontlenen. Lees onze praktische afspraken bij het ontlenen van materiaal.

Prinsessen en players
Gepubliceerd op 01.01.2017

educatieve bundel het gesprek over rolpatronen en relaties met jongeren aan te gaan.

Gepubliceerd op 01.01.2017

De methodiekendoos bevat gespreksregels en 8  methodieken om met kleine groepjes moslimjongeren te werken rond hun zoektocht naar een islamitische identiteit.

Gepubliceerd op 01.01.2017

"Wij zijn net als jij. Onze keuzes leiden soms ook tot ruzie. Ook wij worstelen met vooroordelen: 'players', 'tienervaders', 'makkelijke meisjes'... en met de druk van de verwachtingen thuis. Toch maken wij onze eigen keuzes.

Gepubliceerd op 01.01.2017

Doelgroep:

 Leerlingen uit de tweede of derde graad secundair onderwijs. Het spel bevat moeilijke en minder moeilijke vragen. Bij schifting van de vragen door de leerkracht kan dit spel ook bij jongere of oudere leeftijden aan bod komen.

Gender in de blender
Gepubliceerd op 01.01.2017

Educatieve map met concrete methodieken om binnen het secundair onderwijs met leerlingen aan de slag te gaan rond het thema genderdiversiteit en transgender.