CAW Brussel

U bent hier

Materiaal

Hier kan je onze publicaties downloaden of educatief spelmateriaal ontlenen. Lees onze praktische afspraken bij het ontlenen van materiaal.

Gender in de blender
Gepubliceerd op 01.01.2017

Educatieve map met concrete methodieken om binnen het secundair onderwijs met leerlingen aan de slag te gaan rond het thema genderdiversiteit en transgender.

Bank vooruit
Gepubliceerd op 01.01.2017

Deze educatieve map bevat heel wat tips, achtergrondinformatie, direct bruikbare methodieken en doorverwijzingen. Ze is bedoeld voor iedereen die in het secundair onderwijs met het holebithema aan de slag wil gaan.

Weetewa... ge zijt mijn stereotype niet
Gepubliceerd op 01.01.2017

Educatief pakket over genderstereotypen en homofobie. Het is bedoeld om met jongeren in verschillende settings te spreken over genderrrollen en diversiteit. Het pakket bevat achtergrondinformatie, tips en methodieken om een gesprek in te leiden, te stofferen en evalueren.

Gepubliceerd op 01.01.2017

'Crush' leert jongeren op een verantwoordelijke manier omgaan met alcohol en cannabis en daarbij zorg te dragen voor zichzelf en anderen. Het vertrekt vanuit een levensdomein waar elke jongere voeling mee heeft, namelijk vrienden en relaties.

SXTC
Gepubliceerd op 01.01.2017

Tot op heden werden de thema’s alcohol & drugs en relaties & seksualiteit vooral afzonderlijk  behandeld. Dat is merkwaardig, want uit onderzoek blijkt dat er een link bestaat tussen seksueel gedrag & alcohol- en druggebruik.