CAW Brussel

U bent hier

Niet tevreden?

Praten helpt.

Ben je niet tevreden over de manier waarop met jou of je vraag werd omgegaan in ons CAW? Praat dan met de medewerker of hulpverlener met wie je contact hebt. Vaak lossen problemen zich het snelst op door het rechtstreeks aan die mensen te vertellen waar je het moeilijk mee hebt. Lukt dit niet? Vraag dan een gesprek met de teamverantwoordelijke.

Hulpverlening is mensenwerk. Daarom kan er wel eens iets foutlopen, ook al zou dat niet mogen. Jouw reactie kan ons immers veel leren. Zo geef je ons waardevolle informatie waarin wij onszelf als organisatie nog kunnen en moeten verbeteren.

Kan dat niet of vind je dat moeilijk om te doen? Maak dan gebruik van onze klachtenregeling.

Ben je niet tevreden? Vertel het ons.

Mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het probleem zullen jouw klacht behandelen en samen met jou naar een oplossing zoeken. Zo willen we je vertrouwen in onze werking herstellen en leren uit jouw ervaringen.

Hoe dien je een klacht in?

  • Als je je klacht schriftelijk wil indienen vragen we je om steeds een klachtenformulier te gebruiken. Je kan dit formulier op deze pagina downloaden of je kan het online klachtenformulier invullen. Je kan het formulier ook in het Frans of het Engels invullen.

  • Als je hulp wil bij het invullen van dit formulier, kan je dit vragen aan de directie. Zij kunnen ook voor een tolk zorgen.

  • Wanneer je dit formulier schriftelijk hebt ingevuld, stuur het dan per post naar de administratieve zetel, t.a.v. Tom Van Thienen, algemeen directeur van het CAW Brussel. Je kan het ook zelf komen afgeven.
  • Je kan je klacht ook persoonlijk indienen bij Tom Van Thienen (algemeen directeur). Bel dan voor een afspraak tijdens de kantooruren naar de administratieve zetel op het nummer 02 289 60 10.

Wat gebeurt er met je klacht?

  • Wanneer je een klacht indient zal de directie of een bemiddelaar je contacteren om de klacht te bespreken.

  • Uiterlijk binnen de 8 weken nadat je je klacht hebt ingediend ontvang je een antwoord met een voorstel tot oplossing.

Online klachtenformulier