CAW Brussel

U bent hier

Een veilig onderkomen

Als je daar nood aan hebt, kan je in een van de opvangcentra terecht.

Verblijven in een opvangcentrum is echter niet gratis. Je betaalt een vaste dagprijs. Als je dit zelf niet kan betalen, neemt het OCMW deze kost op zich.
Als je in een opvangcentrum verblijft, zijn we er steeds voor je om je verder te begeleiden en te zoeken naar een blijvende oplossing

Heb je nood aan een vorm van opvang?

Neem dan contact op met een onthaal.