CAW Brussel

U bent hier

Problemen voorkomen

CAW Brussel werkt niet alleen aan het oplossen van problemen. Het wil ook werken aan het voorkomen van die problemen.

  • Het CAW biedt vorming aan rond persoonlijke, relationele en sociale thema’s en ondersteunt derden in het ontwikkelen van preventieve programma’s.
  • Het CAW faciliteert het begeleiden van groepsbijeenkomsten door het uitlenen van materiaal.
  • Het CAW zet zijn deuren open voor wie een bezoek wil brengen.
  • Het CAW heeft verschillende lopende projecten in het kader van preventie.
  • Het CAW wil problemen voorkomen door structurele drempels, die de ontplooiing van groepen mensen in de weg staan, weg te werken en door positieve factoren te versterken. Het CAW doet dit op verschillende wijzen:
  • Het CAW signaleert tekortkomingen aan de betrokken (beleids)instanties en overheden. Het CAW doet dit zoveel mogelijk in netwerken met andere organisaties die opkomen voor het welzijn van kwetsbare burgers. Enkele voorbeelden: toegang tot sociale huisvesting voor thuislozen, rechten voor minderjarigen, voor slachtoffers van geweld, … Indien de gewenste veranderingen uitblijven, kan er overgegaan worden tot sociale actie.
  • Het CAW informeert en sensibiliseert burgers rond thema’s zoals geweld, veilig vrijen, etc. door aanwezig te zijn op evenementen, filmpjes te maken, artikels te schrijven, folders uit te delen, …
  • Het CAW experimenteert om tekorten in het eigen aanbod of in het aanbod van andere voorzieningen weg te werken.