CAW Brussel

U bent hier

Samen lukt het soms beter

Soms zit je met een ei, en wat doe je dan? Het kan gebeuren dat de zaken niet meer lukken als voorheen, dat heel wat problemen plots tegelijk op je afkomen, dat het te veel wordt en je het allemaal niet meer ziet zitten… Je kan dan allerlei dingen doen. Bijvoorbeeld naar een hulpverlener van een CAW stappen en er om een ondersteuning vragen. Dat is alvast een moedige stap, want met hun moeilijkheden lopen mensen vaak niet graag te koop.

De stap naar hulpverlening is voor niemand echt gemakkelijk, maar voor sommigen kan deze werkelijk te hoog lijken. Anderen raken er misschien wel, maar hebben het vervolgens erg moeilijk om een vraag te stellen of om een uitgestippeld pad vol te houden. Ze denken er soms aan om alles dan maar gewoon te laten schieten… Hoewel hulpverleners proberen om in afstemming met iedere persoon en iedere situatie tot oplossingen te komen die werken, blijft er toch iets van een ‘drempel’. Als ze merken dat iemand om een af andere reden dreigt af te haken, kunnen ze er daarom voor kiezen bij het outreachende team aan te kloppen.

Hoe we werken:

Outreach is een vorm van hulpverlening die werkelijk de hand uitreikt naar mensen. Men kijkt wat moeilijk loopt bij iemand, maar ook wat wel goed lukt. Samen met de persoon probeert een outreacher uit te zoeken hoe de dingen beter zouden kunnen gaan, om vervolgens aan de slag te gaan, samen! Er wordt de tijd genomen die nodig is, en dit is voor iedereen anders. ‘Out’reach betekent ook ‘buitenshuis’ gaan, ofwel, daar gaan waar het nodig en gewenst is.  Dit kan gewoon thuis zijn, maar ook een bezoek aan een dienst of andere plaats is mogelijk. Van belang is dat twee mensen samen op zoek gaan naar mogelijkheden, zodat iets opnieuw wel kan gaan.

Hoe kan je ons contacteren?

Op het onthaalpunt in je buurt kan je terecht voor info. Contact opnemen met het outreachteam gebeurt doorgaans vanuit de wisselwerking die daar plaatsvindt.