CAW Brussel

U bent hier

Vacatue bemiddelaar in familiezaken

Organisatie
CAW Brussel
Plaats van tewerkstelling
Brussel
Solliciteren voor
18.03.2018
Type
Betaald
Regime
Deeltijds

 Vacature  CAW Brussel - Team Begeleiding

 1 voltijdse hulpverlener (mogelijkheid tot 0,8 VTE ) bemiddelaar in familiezaken

 Contract onbepaalde duur

 Onmiddellijke indiensttreding

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we voor hem de best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze vo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.  

Plaats binnen de organisatie :

De bemiddelaar werkt binnen de cluster Relaties en rapporteert aan de teamondersteuner over de uitvoering van de opdrachten.

De bemiddelaar participeert ad hoc mee aan inhoudelijke werkgroepen op niveau van de cluster en/of CAW Brussel.De plaats van tewerkstelling situeert zich in Brussel 19.

Taakomschrijving :

SCHEIDINGSBEMIDDELING

 Scheidingsbemiddeling kan een hulp zijn voor partners die beslist hebben om hun relatie te beëindigen en die zelf de gevolgen van hun (echt)scheiding willen regelen. De bemiddelaar helpt hen bij het maken van alle noodzakelijke afspraken over de kinderen, de goederen, het huis, …. De bemiddelaar kan ook zorgen voor bekrachtiging van de (echtscheidings) overeenkomst door de rechtbank.

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

In een ouderschapsbemiddeling help je ouders te onderhandelen over ouderschap na scheiding met als doel het bereiken van een overeenkomst omtrent het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en/of kostenregeling. De bemiddelaar helpt de ouders bij het maken van alle noodzakelijke afspraken over de kinderen. De bemiddelaar kan ook zorgen voor bekrachtiging van de ouderschapsovereenkomst door de rechtbank.

Je bemiddelt in conflicten tussen jongeren en hun ouders, tussen grootouders en kinderen, ...Je werkt in nauw overleg met het multidisciplinair team in het kader van een integrale begeleiding.  Daarnaast geef je een aantal vormingen rond het thema scheiding, in samenwerking met een preventiemedewerker.

JURIDISCH ADVIES IN PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Je geeft juridisch advies aan hulpvragers met vragen rond personen- en familierecht. Je geeft partners die beslist hebben hun relatie te beëindigen informatie en advies over het scheidingstraject. 

Je ondersteunt collega’s met juridisch advies inzake personen- en familierecht.
 
Je volgt recente wetgeving op en neemt deel aan teamvergaderingen en intervisie. 
 

Wij vragen :

 • Een diploma Bemiddelaar in Familiezaken en een erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie.

 • Een gemotiveerde medewerker met een bacheloropleiding (A1) in de menswetenschappen, bij voorkeur maatschappelijk advisering sociaal-juridische dienstverlening,  of rechtspraktijk.
 • Grondige kennis van personen – en familierecht
 • Minimaal 3 jaar ervaring in hulpverlening of sociale sector.
 • Vlot en constructief  kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair  team.
 • Kennis sociale kaart Brussel.
 • Basiskennis informatica.
 • Goede kennis van Frans/Engels, kennis van andere taal is een pluspunt.

Profiel : 

 • vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren, structureren en analyseren
 • zich flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak
 • interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek
 • interesse voor multiculturele hulpverlening
 • bereid tot interne en externe samenwerking
 • bereid tot avondwerk
 • correct kunnen omgaan met beroepsgeheim en de wet op de privacy
 • Heeft oog voor de belangen van alle betrokken partijen
 • vertrouwd zijn met eerstelijnswelzijnswerk
 • Op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren.
 • goed kunnen rapporteren
 • gevoel voor humor en relativeringsvermogen

 

 Ons aanbod:  

 • een boeiende job binnen een dynamische organisatie
 • Contract onbepaalde duur
 • Verloning volgens barema B1c   (PC 319.01)
 • 5 extra verlofdagen (45+ regeling non-profit indien van toepassing)
 • Gratis woon-werkverkeer met treinabonnement en fietsvergoeding
 • maaltijdcheques

Procedure 

 • Graag uw sollicitatiebrief met CV en attest opleiding bemiddeling in familiezaken voor 9 maart per email naar jobs@cawbrusse.be met als onderwerp Vacature Bemiddelaar ter attentie van : Anja Mertens. Voor meer info kan je contact opnemen met Anja Mertens op 0476/92.63.83 .

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of  geaardheid.

 

 

 

 

 

Gepubliceerd op 19.02.2018