CAW Brussel

U bent hier

Vacature psychosociaal hulpverlener Onthaal – 0,5 VTE

Organisatie
CAW Brussel
Plaats van tewerkstelling
Brussel
Solliciteren voor
18.03.2018
Type
Betaald
Regime
Deeltijds

 

 

contract bepaalde duur – GECO statuut - onmiddellijke indiensttreding

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

 

Taakomschrijving:

 

Wij zoeken psychosociale hulpverleners voor het team Onthaal. De cluster Onthaal voert verschillende opdrachten en taken uit. Binnen deze opdracht staan volgende taken centraal: informatie - en adviesverstrekking, vraagverduidelijking, opstellen hulpverleningsvoorstel, psychosociale hulpverlening, directe hulpverlening, crisishulpverlening, financiële hulpverlening, netwerkvorming,

 

Wij vragen:

 

 • Een gemotiveerde medewerker met diploma secundair onderwijs, gespecialiseerd hulpverlening B2;
 • ervaring en voeling met individueel, gezins- en/of koppelbegeleidingswerk;

 • teamwork;

 • vertrouwd zijn met eerstelijnswerk;

 • op een zelfstandige manier opdrachten kunnen plannen, organiseren en uitvoeren;

 • grondige kennis van de sociale kaart van Brussel.

 • Voldoen aan de GECO voorwaarden

  • Wonen in het BHG

  • Gedurende 6 maanden in de laatste 12 maanden werkloos zijn; maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;

  • OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent;

Profiel:

 • vlot en correct communiceren, actief luisteren, observeren en analyseren;
 • flexibel kunnen opstellen op organisatorisch en inhoudelijk vlak;

 • bereid tot interne en externe samenwerking;

 • interesse voor de Brusselse grootstedelijke problematiek;

 • bereid tot bijscholing;

 • tweetaligheid (NL- FR), kennis van Engels en andere talen is een pluspunt;

 • kunnen omgaan met diverse persoonlijkheidsproblematieken en openstaan voor diversiteit;

 • gevoel voor humor en relativeringsvermogen zijn ruimschoots aanwezig.

 

Ons aanbod:

 

 •  een boeiende  job binnen een dynamische organisatie in hartje Brussel;
 • betaling volgens barema b2b (PC319.01);( hulpverlener op secundair niveau)

 • extra’s: gratis woon – en werkverkeer met openbaar vervoer, maaltijdcheques, extra verlof.

 

Procedure:

 

Indien u zich in dit profiel herkent, verwachten we uw sollicitatiebrief en c.v. voor 18 maart 2018 per email naar jobs@cawbrussel.be met als onderwerp: Vacature Team Onthaal.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lien Eeckelaers ( 0468/14.21.40).

 

CAW Brussel vindt uw talent belangrijker dan uw geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid of handicap.

 

Gepubliceerd op 06.02.2018