CAW Brussel

U bent hier

Winteropvang Haren sluit bijna de deuren

14.03

Winteropvang Haren sluit bijna de deuren

Acties in pers en naar het beleid

Einde maart sluit ons winteropvangcentrum in Haren de deuren. In Haren zelf stijgt het stressniveau. Veel dak- en thuislozen die hier een tijdelijk dak en begeleiding vonden, hebben immers nog geen oplossing buiten een terugkeer naar de open lucht. Tijd om de kat nog maar eens de bel aan te binden en zowel publieke opinie als beleid wakker te schudden dat dak- en thuisloosheid een structurele oplossing verdient en niet elk jaar opnieuw als een als een humanitaire crisis moet aangepakt worden. Deze manier van werken is Brussel én België onwaardig.

Op zaterdag 3 maart interviewde Luc Verschueren in zijn ochtendprogramma 'Start je weekend' op Radio 2 communicatiecollega Bianca De Wolf over de koudegolf en de ervaringen van de thuisloze Brusselaars in de winteropvang. (Deze uitzending is niet meer beschikbaar)

Op maandag 12 maart verscheen op het online wereldmagazine MO* een uitgebreide reportage geschreven door journaliste Tine Danckaers. Ben je actief op de sociale media (facebook of twitter)? deel dan massaal deze reportage via deze link. Hoe meer mensen dit lezen, hoe meer we de publieke opinie kunnen beroeren.

Op 10 maart schreef Kris Gysen, onze inhoudelijk directeur samen met de twee andere partners een uitgebreide nota naar Staatssecretaris Zuhal Demir over de afronding van de winteropvang. Deze nota heeft tot doel om de Staatssecretaris te motiveren om twee beleidskeuzes te maken:

1) Tezamen met ons, andere bevoegde kabinetten en gespecialiseerde diensten zoals La Strada, de federaties van de onthaaltehuizen en de dagcentra voor daklozen enz…. een lange termijnvisie uit te werken over een structurele aanpak van de daklozenproblematiek in Brussel, gestoeld op deze unieke ervaring van een combinatie van ‘stabiele noodopvang’ en ‘psycho-medico-sociale begeleiding met een diversiteit aan laagdrempelige methoden’. Deze aanpak kan voorkomen dat de zich iedere winter herhalende noodopvang, die gericht is op ‘plaatsenbeheer’, vervangen kan worden door een kwaliteitsvol ‘begeleidingenbeheer’ dat gericht is op het toeleiden van dakloze mensen naar stabiele en duurzame oplossingen. Een structurele aanpak als preventie van noodopvang.

2) De winteropvang in Haren te verlengen voor de meest kwetsbare doelgroepen, zodat we de opgestarte trajecten, verder kunnen toeleiden naar duurzame oplossingen. Het heeft geen zin om de gekozen ‘innoverende’ methodiek die gericht is op ‘efficiëntie’ uit te proberen en maar half werk te leveren. Het zou een mooie verdienste zijn, mochten na deze winter een groep mensen niet opnieuw zonder stabiele oplossing of met onvoldoende verankering in het Brusselse hulpverleningscircuit, terug de straat opgestuurd worden, maar integendeel, vertrekken naar een oplossing die hen stabiliteit zal geven op lange termijn. Deze vraag biedt meteen de opportuniteit om deze “proeftuin” die in Haren werd opgezet, verder te kunnen uittesten en te perfectioneren in het belang van een efficiëntere aanpak op lange termijn m.b.t deze doelgroep.